HI Skanderborg  -  Idrætsforeningen for hele Skanderborg og opland

Indkaldelse til generalforsamling i HI 
torsdag 15. marts kl. 19.00
i HI'et på Niels Ebbesen Skolen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent / valg af referant / afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt.
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fremtidig virksomhed
5. Indkomne forslag
6. Budget-og kontingentfastsættelse
7. Valg af
  a. Formand. Ønsker ikke genvalg
  b. Hovedkasserer (2 år) - ikke på valg
  c. Næstformand / sekretær - ikke på valg
  d. Bestyrelsesmedlem (et år) - Søren Kristensen ønsker ikke genvalg
  e. Suppleant (et år) Tom Bloch
  f. To revisorer (et år) Peter Enevoldsen - Kristian Thomsen
  e. Revisor suppleant Kaj Ørting
8. Eventuelt.

Velkommen hos HI Skanderborg. Hvad er HI Skanderborg?
HI er en stærk idrætsforening bestående af ni afdelinger med hver sin idrætsgren. De ni afdelinger er HI-Gymnastik, HI-Bordtennis, HI-Badminton, HI-Atletik, HI-Volleyball, HI-Basketball, HI-Petanque, Skanderborg MTB samt Skanderborg Løbeklub.

HI Skanderborg er i konstant vækst, og er primo 2016 i alt 955 medlemmer, hvilket er en vækst på over 20% i forhold til sidste år. Læs mere om de respektive afdelinger på ovenstående links.

 

Du er altid velkommen til at henvende dig til en fra HI´s bestyrelse >

 


Højvang Idrætsforening

HI Skanderborg (Højvangens Idrætsforening) er en idrætsforening beliggende i den nord-østlige del af Skanderborg by. 

Nyheder

Foreningen vokser kraftigt, og vi er nu over 950 aktive medlemmer. Går du med en instruktør- eller bestyrelsesdrøm i maven, så hører vi meget gerne fra dig. Som i meget gerne...

Aktiviteter

Se og læse mere om vores forskellige aktiviteter, ved at klikke øverst i menuen.
Du er altid velkommen til at kontakte de enkelte afdelinger direkte.