HI Skanderborg  -  Idrætsforeningen for hele Skanderborg og opland.

Indkaldelse til generalforsamling i HI hovedafdelingen.
Der indkaldes hermed til generalforsamling i hovedafdeling i HI torsdag d. 23. marts 2017 kl. 19.00 i HI's lokale på Niels Ebbesen Skolen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
    a. Valg af referent
    b. Afgørelse om generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fremtidig virksomhed
5. Indkomne forslag (se hjemmesiden)
6. Budget og kontingentfastsættelse
7. Valg af
    a. Hovedkasserer (to år)
    b. Næstformand / Sekretær Suppleant (et år)
    c. Bestyrelsesmedlem / suppleant (et år)
    d. To revisorer (Et år) - Peter Enevoldsen, Kristian Thomsen
    e. Revisorsuppleant - Kaj Ørting

Indkomne forslag:
Ændring af vedtægter så afdelinger med under 50 medlemmer kan nøjes med en bestyrelse på tre medlemmer.

Vel mødt.

Velkommen hos HI Skanderborg.

Hvad er HI Skanderborg?
HI er en stærk idrætsforening bestående af syv afdelinger med hver sin idrætsgren. De syv afdelinger af HI-Gymnastik, HI-Bordtennis, HI-Badminton, HI-Atletik, HI-Volleyball, HI-Petanque samt Skanderborg Løbeklub.

HI Skanderborg er i kontant vækst, og er primo 2016 i alt 955 medlemmer, hvilket er en vækst på over 20% i forhold til sidste år. Læs mere om de respektive afdelinger på ovenstående links.

 

Du er altid velkommen til at henvende dig til en fra HI´s bestyrelse >

 


Højvang Idrætsforening

HI Skanderborg (Højvangens Idrætsforening) er en idrætsforening beliggende i den nord-østlige del af Skanderborg by. 

Nyheder

Foreningen vokser kraftigt, og vi er nu over 950 aktive medlemmer. Går du med en instruktør- eller bestyrelsesdrøm i maven, så hører vi meget gerne fra dig. Som i meget gerne...

Aktiviteter

Se og læse mere om vores forskellige aktiviteter, ved at klikke øverst i menuen.
Du er altid velkommen til at kontakte de enkelte afdelinger direkte.